Gullkroken til foreningsmedlemmer.

Lars Nilsen mottar Gullkroken
Lars Nilsen mottar prisen for beste film.

2. november 2012 ble Gullkroken, fiskenorges svar på Gullruten, arrangert for første gang. Den forgylte haikroken ble delt ut under en høytidlig sermoni på Rikscenen i Oslo. To av foreningens medlemmer ble tildelt hver sin pris.

Lars Nilssen fikk Gullkroken for beste film, Catch and release.
Arnt Mollan fikk Gullkroken for beste fotograf.

Arnt Mollan mottar Gullkroken
Arnt Mollan fikk Gullkroken som årets fotograf.

 

Foto: Hooked.no