Kontakt

Foreningen kan kontaktes ved leder Bernhard Pausett

mob. + 47 – 900 93 940

pausett@online.no