Hva er Norsk Naturfilmforening ?

Norsk Naturfilmforening er en medlemsorganisasjon for profesjonelle naturfilmere og produsenter av naturdokumentarfilmer. Foreningen har som mål å arbeide for den klassiske naturdokumentaren ved å ta i bruk det nyeste som finnes innen teknikk, formater og naturhistorisk fagkunnskap. Medlemmene har stort sett meget lang fartstid innen filmproduksjon, en del har faste jobber i NRK og andre er profesjonelle frilansere innen alt fra dokumentar til reality. Mange har internasjonal filmerfaring. Flere av våre medlemmer har vunnet høythengende priser på nasjonalt og internasjonalt nivå, og mange arbeider i dag med ambisiøse prosjekter. Kort sagt, landets ledende naturfilmere er samlet i denne foreningen. Hver vinter arrangeres en sosial og faglig samling for medlemmene. De siste årene har dette skjedd i Langesund, Bamble kommune, kombinert med en åpen publikumskveld. På grunn av coronaen vil denne vinterens medlemstreff bli arrangert digitalt. Vi ser frem til å treffes på vanlig måte igjen så snart smittesituasjonen bedrer seg.

Medlemsskap i Norsk Naturfilmforening kan innvilges på basis av søknad med oversikt over egen produksjonserfaring. Se foreningens kontaktopplysninger.

Styret ved Tor B. (sekr.).