Video4 åpner nettbutikk

video4_125x125Video4 har i dag åpnet ny nettbutikk for bedriftskunder. Nå blir det enklere å sjekke priser og varebeholdning.
Vi minner om at Video4 er vår hovedsponsor, og oppfordrer våre medlemmer til å besøke nettbutikken.

Til nettbutikken: