Referat Nordens Ark 1-2 des 2012

Nordisk møte Naturfilm i Norden NIN, Nordens Ark 1.og 2.des. 2012

Amurleopard i Nordens Ark. Foto: Arnt Mollan
Amurleopard i Nordens Ark. Foto: Arnt Mollan

I forbindelse med årsmøtet i Föreningen Naturfilmarna ble det avholdt nordisk møte i NIN.

Det møtte 15 fra Sverige, 3 fra Norge Arne Nævra, Arnt Mollan og Bernhard Pausett, ingen fra Danmark, Finland og Island. Videre møtte 2 repr. fra Sotenäs kommune. 2 repr. fra Studiefrämjandet og 1 repr. fra Naturskyddsföreningen Västra Götaland.

Første del av lørdagen var forbeholdt årsmøte i Naturfilmarna. Blant sakene som ble behandlet, var det en utførlig gjennomgang av planene for Scandinavian Wildlife Film Festival 2013, 27.nov.-1.des.2013, Nordens Ark, Bohuslän. Tema for filmfestivalen blir: «Djur och människa».

Foto: B.M.Pausett
Foto: B.M.Pausett

Andre del av lørdagen var det nordisk møte. Arne Nævra redegjorde for situasjonen i Norge, bl.a. om den norske naturfilmfestivalen.

På kvelden var det «Räkfrossa» (rekefest) i Smögen med Sixten, Jörgen og Rosita som vertskap. Det var en meget hyggelig kveld. Göran Hahne fortalte om undervannsfilming med ROV og om områdets historie.

Søndag var det et nybegynnerkurs i naturfilming med mye film og redigering prat. To korte filmer ble produsert i løpet av dagen. De vil bli lagt ut på Naturfilmarnas hjemmeside. Markus Nord fortalte bl.a. om forskjellige kamera typer.

BMP

Foto: B.M.Pausett
Foto: B.M.Pausett