MØDE I NATURFILM I NORDEN DEN 16.11.2014 I SKØRPING

2014_RoldSkov_01
Foto: Tor Bollingmo

MØDE I NATURFILM I NORDEN DEN 16.11.2014 I SKØRPING

Deltagere: Arne Nævra, Bernhard Pausett, Tor Bollingmo, Claes Andrén, Ulf Jonasson, Irjaleena Eriksson, Adam Schmedes, Christian Hvidt og Uffe Westerberg.

Hvert land presenterte egne rapporter:

Danmark
Foreningen har tabt fire medlemmer i år og har nu 11 medlemmer. Foreningen har årsmøde 14.03.2015. Det Danske Filminstitut har støttet Rold Skov Naturfilmfestival med 15.000 DKK. – et lille beløb, men af stor symbolsk værdi, fordi det er første gang. Festivalen den 15.11 havde 45-50 betalende publikummer. Festivalen har i år også et specielt arrangement for barn med to film. Afviklet 16.11 med 20 publikummer.
TV2 har købt ”Hvide Kæbe”, Adams barne-version af ”Ishavets Kæmpe”.

Finland
Foreningen har årsmøde den 22.11. Formålet er til en vis grad at genstarte foreningen, som ikke har haft nogen større aktivitet det seneste år.
I Finland lever de fleste naturfilmere af at producere for t. ex. Skogsstyrelsen og Naturstyrelsen. YLE har fortsat en naturslot i prime time lørdag, men er i gang med at afskedige medarbejdere. En positiv sag er en ny bio-dokumentar, ”Träskets Saga”, hvor naturfilmere er med til at filme. Filmen er en efterfølger til ”Skogens Saga”, som er set af 90.000 personer i biograferne.

Norge
Foreningens vigtigste kontakt sker via websitet, som har både en offentlig del og en del kun for medlemmer. Foreningen holder årsmøde 2015 i Drammen den 6.-7. Februar. Årsmøderne har typisk haft fokus på ny teknik og ny teknologi med deltagelse af bl.a. sponsoren Video4. I 2015 bliver fokus på 4K-erfaringer og på redigering. NRKs Ut i Naturen-redaktion deltager normalt også i årsmødet.
NRK øger længden på Ut i Naturen til en time og har et ønske om at vise serier på 4,5,6 programmer. Ut i Naturen-redaktionen laver selv friluftsprogrammer, mens de mere krævende naturprogrammer stadig laves af eksterne freelancere/producenter. NRK foretrækker at samarbejde med produktionsselskaber frem for freelancere.  Nogle gange køber NRK råmateriale fra en freelancer og bearbejder det selv til et program. Når det gælde udenlandske leverandører er det en fordel, hvis de co-producerer med en norsk producent. Der kan måske opstå en nicheproduktion af naturmateriale til reality programmer.

Sverige
SVT har fortsat Mitt i Naturen om torsdagen og en slot om søndagen, som Henrik Ekman er indkøber for. SVT køber næsten bare hos eksterne leverandører, som de kender og er trygge ved. Der kan maksimalt opnås 35 procent støtte fra SVT til en produktion. Foreningen har årsmøde den 22. November.
Foreningen har besluttet at registrere medlemmernes kompetencer, deres udstyr og deres mulighed for at hyre ud udstyr. Målet er bedre muligheder for samarbejde. På årsmødet bliver der sikkert debat om det store projekt for at uddanne unge naturfilmere sammen med de regionale filmpools og Friluftsfrämjandet. Det har vist sig svært at skaffe det nødvendige antal mentorer til de unge. Projektet har en egen festival i Orsa for de unge og for mentorer.
(Foreningerne i DK, FI og NO ser det ikke som deres opgave at uddanne unge. Derimod at uddanne medlemmerne).
Årsmødet skal også drøfte formen og indholdet for næste Scandinavian Wild Life Festival. Fra DK og NO var der opfordring til, at programmet for de nordiske foreninger og naturfilmerne koncentreres og ligger i forlængelse, så det bliver mere attraktivt og mere produktivt at deltage. Også opfordring til så vidt muligt at samle disse aktiviteter på èt sted for at spare tid og give bedre mulighed for netværking.

Erfaringer fra det nordiske samarbejde
Det er – også i forbindelse med dette møde – blevet meget tydeligt, at etableringen af netværk og samarbejde har været en succes. Eksempler er Adam og Arnes samarbejde om international version af Naturperler og Adams samarbejde med Hans Berggren.

Det nordiske samarbejde har også en vis succes med at tale med én stemme over for tv-selskaberne, om end ikke de store resultater endnu. Adam har accept fra de øvrige nordiske lande til et møde i København for fakta-redaktionerne, men mangler fortsat accept fra DR. Også en vis succes med at arrangere aktiviteter, f.eks festivaler.

Uddannelse af medlemmerne for at højne det professionelle niveau har ikke rigtigt taget fart. Uffe foreslog at undersøge muligheden for støtte fra Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond til en serie fælles workshops af topkvalitet. Hver forening skal arrangere én workshop i samarbejde med de tre andre. F. eks. over to eller tre år. Finland og Sverige drøfter idéen på foreningernes årsmøde, og er der opbakningen, kan idéen drøftes på det norske årsmøde.

Der satses på at holde næste nordiske møde på det norske årsmøde i Drammen.
Referat: Uffe Westerberg.

2014_RoldSkov_01Bilde 1:
Deltakerne ved det nordiske møtet i Rold Skov den 16. nov. 2014. Fra venstre Christian Hvidt (Danmark), Bernhard Pausett (Norge), Uffe Westerberg (DK), Dorthe Rosenørn Schmedes (DK), Adam Schmedes (DK), Claes Andrén (Sverige), Ulf Jonasson (S), Irjaleena Eriksson (Finland) og Arne Nævra (N). Fotografen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tor B.

2014_RoldSkov_02

 

Bilde 2:
Rold Skov Naturfilmfilmfestival i Skørping, Danmark, samlet rundt 50 betalende deltakere samt inviterte fra de nordiske land. Her fra plenumsdiskusjonen ved slutten av festivalen. Foto: Tor B.