Juks i naturfilm

Dette er ødeleggende for dokumentar naturfilm. Her har de tråkket langt over streken.
Noen mangler fullstendig moral.

Til Spiegel.de