Invitasjon til medlemssamling og årsmøte 8 – 10 februar 2017

Program for medlemssamling, innkalling til årsmøte og møte med Viken Filmsenter  i Drammen 8. – 10 februar 2017

Onsdag 8. februar: Viken Filmsenter arrangerer møte med oss. (Eget program, er sendt ut)
Torsdag  9. – fredag 10. februar: Årssamling Norsk Naturfilmforening, nordisk møte og årsmøte.

Vi håper flest mulig har anledning til å være med på møtet med Viken Filmsenter dagen før vår årlige samling. Dette møtet som filmsentrene vil ha med oss (der Viken er vertskap onsdag 8.2.), er et stort gjennombrudd for naturfilmsjangeren og oss produsenter i det «egentlige filmmiljøet». Det er derfor veldig viktig at flest mulig av oss blir med på dette. Grip denne anledningen! De andre regionale filmsentre er også invitert, og flere har meldt sin ankomst.

Leder av Naturredaksjonen, Terje Dale, har denne gangen bare anledning til å være med oss på onsdagen, dagen Viken Filmsenter er arrangør.

Så kjære medlemmer og nordiske kolleger.
Vi ser fram til å møtes til vinterens faglige og sosiale høydepunkt for naturfilmerne i Norge, Sverige og Danmark. Møtet vil bli holdt på samme sted som sist, på Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen 9. – 10.februar 2017. Onsdag 8. februar er det altså møte med Viken filmsenter.

Video4 m. fl. er fusjonert til Mediability. Mediability vil sponse oss i 2017 med kr 10 000. Husk derfor å sjekke ut tilbudene på Mediability
TORSDAG 9. FEBRUAR 2017

Fra 09.00. Kaffeprat og ankomst for evt. nye deltakere. Innsjekking.
NB: Vi håper så mange som mulig også kan være med fra onsdagen da Viken Filmsenter har sin dag med oss. Det er sendt ut eget program for denne samlingen.

10.00    Velkommen- ved Jan Erik Tangen. Eventuelle justeringer av programmet.

10.10  Vi minnes Gunnar O. Nilsen. Hvem var han, hva husker vi han for? Minneord, foredrag og filmvisning v/Tor Bollingmo og Arnt Mollan. Klipp fra produksjoner og fra materialet til Gunnar O. Nilsen.

10.40“ Aktuelle nyheter”. Foredrag ved Arnt Mollan. Arnt oppdaterer oss bl.a. på nytt fargeredigeringsprogram. I tillegg filmvisning av noen av hans egne, spesielt krevende, kreative opptak.

11.15    Foredrag og filmvisning ved Arne Nævra og Torgeir Bech Lande. Fra deres siste |    produksjon “Min natur”. Skal sendes på NRK denne våren.

12.15    Lunsj.

13.15    Kritisk naturfilm. Behov, plass og utvikling? Foredrag og filmklipp. Ved tidligere leder for Naturredaksjonen, NRK, Harald Reitan.

14.00    Foredrag med filmvisning av Magne Sleire: Erfaringer etter produksjon av “kritisk naturfilm”. Klipp fra filmene “Med kalk som våpen”, “Med rett til å drepe” og “Full gass over stokk og stein”.
14.45    Pause, kaffe, prat.
15.00   Filmen “Trær vokser ikke på penger” v/Magne Sleire. Skal sendes våren 2017.
15.45    Synspunkter på filmene og diskusjon rundt temaet “Kritisk naturfilm”. Hva med      kontroversielle programmer/etikk? Om å ta tydelig standpunkt i naturvernsaker. Krav     til journalistisk upartiskhet?
16.30  Foredrag og filmvisning ved Asgeir Helgestad. Han viser deler av sin nye film     “Dronning uten land”. Om isbjørn og klimaendringer i  Arktis.

18.00   Kveldsbuffet.

19.30  Rewilding. Foredrag og filmvisning ved Ulf Myrvold om hans nye filmprosjekt. Skal sendes på NRK denne våren.

Samtale, diskusjoner og hyggelig samvær.

Vi oppfordrer deltakerne til å ta med eget materiale og komme med egne tanker og idéer som kan være tema for presentasjoner eller diskusjon. Hvis det blir åpninger i programmet kan vi improvisere. Meld gjerne fra til Jan Erik i god tid så ser vi hva vi får plass til.
FREDAG 10. FEBRUAR 2017

09.00   Produksjonsrådgiver Ola Hunnes, Norsk filminstitutt: Profesjonalisering av produsentrollen. Krav til søknader om støtte til filmproduksjoner
10.00     Vår sponsor. Nye kameraer og ekstrautstyr ved Mediability. Tekniske nyheter, trender og nye utstyrstilbud. Etterfølges av kaffeprat og nærmere studier av utstyret Mediability har med seg. (Vi avventer endelig bekreftelse)

11.15. Årsmøte i Norsk Naturfilmforening med valg og faste poster. Separat program. Dette inneholder blant annet:
-Valg av dirigent
– Årsberetning.
– Regnskap.
– Valg.
– Forslag til vedtektsendringer. (Ikke innkommet forslag pr. 05.01.17)
– Fastsettelse av kontingent.

12.00  Lunsj

13.00  Nordisk møte. Rapporter fra Sverige og Danmark.  Filmvisning. (Flere aktuelle alternativer)
13.30    Møtedeltakerne har ordet. Synspunkter, vurderinger og rapporter fra den enkeltes arbeid. Gode og aktuelle historier er velkomne.
Til samtale, hvis tid: Hvilke muligheter har medlemmene i vår forening til å produsere og selge sine produksjoner? Vil NRK,s krav om serier knekke “de mange små”? Muligheter for naturfilm i nye medier.

Slutt seinest kl. 14.00.

PÅMELDING:
Påmelding: Alle deltakere, uansett overnatting eller ikke, gjør bindende påmelding til Jan Erik Tangen innen MANDAG 9. JANUAR. Skriv om du vil være med også på onsdagen, og om du vil overnatte fra onsdag til fredag eller bare torsdag- fredag. Torsdag – fredag er det så langt reservert 20 rom for overnatting.

E-postadr: jan.erik.tangen@vilje.no eller send sms til Jan Erik på tlf +47 916 12846

Hva koster det?
Overnatting fra torsdag – fredag enkeltrom m/frokost og kveldsbuffet er NOK  1230,-
Overnatting dobbeltrom (pris pr. rom) m/frokost og kveldsbuffet er NOK kr 1450,-

Overnatting onsdag/torsdag har “midtukepris” og er noe dyrere:
– Overnatting i enkeltrom med frokost og kveldsbuffet er kr 1390,-
– Overnatting i dobbeltrom med frokost og kveldsbuffet er kr. 1490,- (pris pr. rom).

NB: Onsdag – torsdag er det få ledige rom, så meld deg på raskt!
Dersom vi lykkes med sponsor, vil foreningen dekke mat så langt vi kan greie. Drikke betales av hver enkelt.

For kontakt med hotellet:
Clarion Collection Hotel Tollboden
Tel: +47 328 05 100 direkte.tel: +47 328 05 142  booking.tollboden@choice.no
Adr.: Tollbugata 43, NO-3044 Drammen, www.choice.no
Vår kontakt på hotellet er: Helene B. Olsen (kursansvarlig).

For spørsmål om arrangementet, kontakt Jan Erik:
jan.erik.tangen@vilje.no
+47 916 12846