Invitasjon til medlemssamling i Norsk Naturfilmforening 5. og 6. feb 2015

2014_clarion_Tollboden_DrammenKjære medlemmer og nordiske kolleger.

Styret i Norsk Naturfilmforening har gleden av å invitere til vinterens sosiale høydepunkt for naturfilmerne i Norge, Sverige og Danmark. Møtet vil finne sted på Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen 5. – 6. februar 2015.

Her følger et foreløpig program. Et mer detaljert program med eksakte klokkeslett vil bli sendt uit senere. Vi mangler bekreftelser på enkelte programinnslag.

Norsk Naturfilmforening dekker alle utgifter til bespisning, kaffe, frukt, middag etc., unntatt ekstraordinær drikke. Deltakerne dekker selv reise og hotell.

Nedenfor finnes også instruksjon for påmelding. Vi ber om at dere foretar påmeldingen så raskt som mulig, senest 15. januar.

Torsdag 5. februar 2015

11.00 Start
11.00 Velkomst og introduksjon til medlemstreffet
11.15 Siste nytt på opptakssiden. Rolf Ruud fra vår hovedsponsor Video4 med tekniske nyheter, trender og gjennomgang av utstyrstilbud fra Video4. Etterfulgt av kaffeprat og nærmere studier av det Rolf har med seg.
12.30 Lunsj
13.30 “Nytt fra roterommet” ved Arnt Mollan. Om Hero4 og Panasonic GH4. Hvor gode er de minste blitt? Litt nytt om droner og litt om kameravalg.
 15.00 Fordeler og utfordringer ved filming i 4K og 6K. James Ewan (F55) og Asgeir Helgestad (Red Dragon) viser eksempler og utveksler erfaringer med bakgrunn i egne prosjekter.
15.45 Hva er en “god” naturdokumentar? Hvordan planlegge og fortelle? Diskusjon og idéer om hvordan man bør jobbe og tenke for at våre “naturfortellinger” skal bli enda bedre. Eksempel i filmen “Eken” ved Ulf Jonasson. Ulf presenterer selv filmen.
“Eken – in i döden levande” en film av Ulf Jonasson, Henrik Ekman og Hans Berggren. 57 min. (2013).
Livet i och runt en ek kan vara som en uppslagsbok om man är intresserad av den svenska faunan och floran! Vid en första anblick står eken där, grön och majestätisk, ärrad av tidens tand. Men går man lite närmare ser man att den sjuder av liv och rörelse! I en svensk ek kan det finnas nästan 1000 olika arter av insekter och 30-40 fågelarter. I hagarna kring eken samsas tamboskap med kronhjortar, grävlingar och vildsvin. Man kan nästan jämföra eken med ett hyreshus med en mångfald av vanliga och mindre vanliga hyresgäster! Vi följer med under ett år och ser vad som händer.
18.00 Middag med hotellets kveldsbuffet.
Sosialt samvær.

 

Fredag 6. feb

09.00 Hilde Skofteland, daglig leder / produsent i Skofteland Film www.skoftelandfilm.no om Økonomi og søknader i dokumentarfilm.
10.00 Skikkelig kaffepause.
10.30 Terje Dale: Nytt på naturfronten. Hvordan er situasjonen i NRK1 / Ut i naturen?
11.00 Nordisk møte – med rapporter fra Danmark og Sverige.
13.00 Årsmøte i Norsk Naturfilmforening med valg og faste poster. Slutt senest 15.00.

 

Påmelding:
Alle deltakere, uansett overnatting eller ikke, gjør bindende påmelding til Arne Nævra innen 15. januar. Dette av hensyn til servering og bruk av rom.
Arne har fremforhandlet en avtale om pris for overnatting og har kontakt med hotellet.

I tillegg tar deltakerne selv kontakt med hotellet for reservasjon av overnatting.
For bestilling av hotellrom, kontakt følgende og henvis til avtalen med Norsk Naturfilmforening:

Clarion Collection Hotel Tollboden

Tel: +47 328 05 100 direkte.tel: +47 328 05 142  booking.tollboden@choice.no
Adr.: Tollbugata 43, NO-3044 Drammen, www.choice.no
Vår kontakt på hotellet er:
Helene B. Olsen (kursansvarlig).

For spørsmål om arrangementet, kontakt Tor eller Arne:

tor.bollingmo@brains.no
+47-905 05 409

arne@naturbilder.no
+47-992 53 738