Scandinavian Wildlife Film Festival

Scandinavian Wildlife Film Festival

Dette arrangementet ble avholdt i Hunnebostrand i Bohuslæn 24. til 28 januar 2018.  Til stede fra vår norske forening var nordisk kontakt Bernhard Pausett, hans kone Elisabeth, filmprodusent James Ewen samt leder i NNFF Jan Erik Tangen.
Arrangementet var svært vellykket, og det ble knyttet gode og nyttige kontakter. All ære til våre svenske naturfilmvenner som står bak dette.
Noen filmer var plukket ut som festivalfilmer. En av disse var “Oslos ville hjerte”, produsert av vårt medlem James Ewen. Denne filmen vakte stor begeistring hos publikum.
Safari Sverige
Parallelt med festivalen pågikk “Safari Sverige”. Dette er et samarbeid med SVT, rettet mot barn og ungdom. En rekke videokameraer var stilt til disposisjon for de unge som fikk instruksjon og hjelp til å produsere korte filmersnutter. Disse inngikk i en naturfilmkonkurranse med premiering.

James Ewen gjorde stor suksess med sin film “Oslos ville hjerte” Foto: Jan Erik Tangen
James Ewen fikk mange spørsmål fra en engasjert forsamling i Hunnebostrand. Foto: Jan Erik Tangen

 

Safari Sverige

Parallelt med festivalen pågikk “Safari Sverige”. Dette er et samarbeid med SVT, rettet mot barn og ungdom. En rekke videokameraer var stilt til disposisjon for de unge som fikk instruksjon og hjelp til å produsere korte filmersnutter. Disse inngikk i en naturfilmkonkurranse med premiering.

Nordisk samarbeid

I samtalene på filmfestivalen i Hunnebostrand, kom det fram at det var interesse for et utvidet nordisk samarbeid. Et av spørsmålene vi drøftet var om vi skal arrangere en felles samling i Norge i februar 2019 med deltakelse av bl.a. naturredaksjonene i SVT og NRK. Dette er tanker vi vil drøfte på vår forenings årsmøte i Drammen. Fra både svensk og dansk hold ble det uttalt at deres foreninger muligens kan avholde sine årsmøter i Norge samtidig med en slik samling. Dersom dette skjer, ønsker våre broderfolk at også norske naturfilmere deltar på samlinger i deres hjemland.

Jan Erik Tangen