Vellykket årsmøte og digital medlemssamling 20. feb. 2021

Forkortet referat fra samlingen (fullstendige referater sendes ut til medlemmene på epost)

Norsk Naturfilmforening arrangerte digitalt årsmøte og medlemssamling på Zoom lørdag 20. februar 2021. Møtet ble satt opp av Bernhard i godt samarbeid med de unge datakonsulentene Morten Overrein og Brage Edvardsen. Medlemstreffet fungerte teknisk utmerket og varte i rundt to timer.

Følgende deltok i løpet av møtet (alfabetisk):

Are Pilskog

Asgeir Helgestad

Bernhard Pausett

Christian B. Hvidt, Danmark

Elisabeth Rosvold

Grethe Hillersøy

Jan Erik Tangen

Per Jarle Heggdalsvik

Per Magne Jensen

Richard Pihl, Sverige

Rosita Molldén, Sverige

Stefan Quinth, Sverige

Tor Bollingmo

Torgeir Beck Lande

Trond Berg

Uffe Westerberg, Danmark

Program for medlemssamlingen

 • Velkomst ved Bernhard.
 • Asgeir refererer fra møtet for eksternprodusenter i NRK.
 • Per Jarle sier litt om status for Naturredaksjonen i NRK.
 • Per Jarle forteller om erfaringer fra produksjonen av “Notholmen”.
 • Jan Erik orienterer om undersøkelser rundt ungdomsprosjektet Naturfilm i skolen.
 • Bernhard kort om status for arvefond i Norge.
 • En runde med presentasjoner av status fra alle deltakerne på møtet.

 

 • Nordisk:
 • Stefan om fremdriften i Sverige og planer for filmfestivalen SWFF 2022.
 • Richard orienterer om nytt fra Naturfilmarna.
 • Uffe orienterer om den danske foreningens virksomhet og Rold Skov Naturfilmfestival.
 • Bernhard kort om status for Norsk Naturfilmforening.

 

For styret, Tor B. (sekr.).

(Bildet er fra medlemssamlingen 14. feb. 2016).