Referat fra årsmøte og medlemssamling

VINTERSAMLING OG ÅRSMØTE

i Trondheim torsdag 6. og fredag 7. februar 2014

2014_årsmøte_Arne_Torgeir_DSC00594
Arne Nævra og Torgeir Lande Foto: Arnt Mollan

Vellykket samling i Trondheim.
Ialt 13 medlemmer, 6 gjester og rundt 30 NTNU-studenter deltok under den todagers medlemssamlingen i Trondheim 6. – 7. februar. Det ble et interessant møte med hensyn til det faglige innholdet og et etterlengtet sosialt treff i foreningen etter et års ventetid. Vår forening består av travle personer som tilbringer mye tid ute i felt og i hektisk redigeringsarbeid, så det er ikke enkelt å samle alle. Flere var forhindret i å komme også denne gang på grunn av opptaksarbeid i utlandet.

Har skapt resultater
Den faglige delen inneholdt mange høydepunkter. Første dag fikk vi en god innføring i det arbeidet som Torgeir og Arne har gjort med den fantastiske serien Norske Naturperler, som utvilsomt har satt klassisk naturdokumentar også på fremtidens sendeflater. Høye seertall og meget høy teknisk standard er gjennomgående for de åtte programmene i serien, som er basert på bruk av mye ny teknologi. Mange amatører kan sikkert få mye ut av å anskaffe slikt utstyr (for eksempel fjernstyrte systemer). Men utstyret må kombineres med inngående biologisk fagkunnskap, betydelig felterfaring og et omfattende nettverk for å ende opp med slike resultater som det Arne og Torgeir har klart. Ikke minst kreves det en tålmodighet og evne til selvpining som gjør denne type prosjekter nærmest umulig å gjenta. Det er helsefarlig bare å prøve. Stor takk til de to sliterne for fantastisk innsats og en interessant innføring i prosjektet.

2014_Rolf_Ruud_DSC00602
Rolf Ruud fra Video4 Foto: Arnt Mollan

Bidra til Preview
Det er en gladnyhet for foreningen at Video4 har takket ja til å bli med oss videre som hovedsponsor. Dette betyr ikke bare et kjærkomment økonomisk tilskudd, men også videreføring av den tette kontakten mellom våre medlemmer og en faglig ledende aktør innen salg av opptaks- og redigeringsutstyr. På møtet fikk vi innføring i siste nytt på kamerafronten fra Rolf Ruud og Skjalg Stordal, og Rolf øste som vanlig generøst av sine kunnskaper innen videoproduksjon. Dette har stor betydning for våre medlemmers forståelse av hva som skjer i markedet. Foreningen vil nå øke synligheten av Video4 på hjemmesiden, og dessuten bidra til innhold i nettutgaven av Preview som utgis av Video4.

Kunstprosjekt underveis
Johan Magnus Elvemo fra NTNU og komponist og bildekunstner Bertil Palmar Johansen tok seg tid til å fortelle om prosjektet “Transformasjoner” som er under utvikling. Dette blir et symfonisk multimediaverk som blant annet har klimaendringene og det biologiske mangfoldet som tematikk. Prosjektet har ønsket seg samarbeid med profesjonelle naturfilmere, både med hensyn til naturopptak og kunstnerisk samarbeid. Flere av foreningens medlemmer har nå sagt seg villig til å bidra, og vi ser etter muligheter for å samarbeide også i forbindelse med fremføringen av verket, som vil skje i 2015.

Pompel og Pilt
Konstruere …. eksperimentere …. reparere …. redigere ….., foreningens svar på Pompel og Pilt bidro med ytterst kreative og motiverende innslag basert på egenutviklet teknologi. Arnt viste et genialt eksempel på en fjernstyrt undervannsløsning som blant annet har resultert i unike opptak av ørret på gyteplassen. Arnt har også bidratt med konstruksjon av utstyr til Naturperler.

2014_Gunnar_DSC00617
Gunnar O Nilsen Foto: Arnt Mollan

Gunnar vakte stor begeistring blant studentene med sin demonstrasjon av siste nytt på multirotor-fronten. Blant annet fikk han tydelig demonstrert at man ikke bare må kunne å manøvrere en multirotor for å få det som trengs av opptak, men man må også mestre det kreative kræsj. Gunnars siste produksjon “Verdens viktigste summetone” gikk på lufta få uker etter møtet, og satte ny standard med hensyn til bruk av kombinasjonen multirotorer, bildestabilisering og high-speed kameraer.

En fin dag
På kveldingen første dag var det festmiddag på Trondheims nye gourmetrestaurant Renaa Matbar, som ble fulgt opp i festlig lag på Krambua ut i de sene nattetimer. Alle var enige om at det hadde vært en fin dag.

2014_Terje_Dahle_DSC00620
Terje Dahle fra NRK Foto: Arnt Mollan

NRK vil lytte
Fredag morgen startet vi med Naturredaksjonens sjef Terje Dale, som mange av våre medlemmer lenge har hatt et godt samarbeid med. Terje gjorde rede for de nye tendensene innen naturbaserte produksjoner i NRK, og gikk også detaljert inn på sendeplanen fremover. Det er fremdeles noe midler i Ut i naturen til disposisjon for eksternprodusenter, selv om det i hovedsak er snakk om delfinansiering og Letters of Commitment. Men Terje var åpen på at foreningens medlemmer hadde påvirkningsmuligheter når det gjaldt bruken av pengene. Diskusjonen i plenum ga ingen samlet føring på hva medlemmene mente om dette, men hensynet til rekruttering av nye krefter innen naturfilm var et vesentlig argument for å “spre” ressursene noe. Dette blir et diskusjonstema også videre fremover. Men det er ingen tvil om at eksternprodusentene totalt sett har styrket sin posisjon ytterligere innen naturproduksjoner for NRK1.

Genialt vemod
Terjes bidrag ble naturlig nok fulgt opp av Per Jarle som er ansatt i NRK, og som fortalte og viste eksempler fra filmen “Asbjørn på Skutholmen”. Dette er en slags slow-tv-produksjon med en vemodig undertone, som vakte betydelig oppsikt og fikk meget gode tilbakemeldinger da den ble vist et par uker før medlemssamlingen (700 000 seere). Filmen hadde også fulle hus på kino i Molde. Den berører folk på en spesiell måte, blant annet fordi så mange her i landet har en nær historie knyttet til et nøkternt liv med småbruk og fiske. En livsstil som snart forsvinner helt. Bruken av Henning Sommerros og Erik Byes “Blå salme” bidro til å forsterke innholdet på en genial måte.

Å bryte ut fra rammer
Dogmebegrepet og dogmer som “begrensning” i forhold til regimessige grep innen naturfilmproduksjon ble belyst av Trond, som nå må regnes blant veteranene innen naturfilm i NRK. Det er vanskelig for naturfilmprodusenter å komme seg løs fra de tradisjonelle rammene vi gjerne pålegger oss selv i produksjonene, og for eksempel bare la kamera gå i veldig lange sekvenser. Hurtigruta og Bergensbanen har bidratt til å bryte dette opp, men det står igjen å utnytte det innen naturdokumentar. Noen må bryte nytt land her også. Et interessant tema.

2014_Adam_Schmedes_DSC00596
Adam Schmedes fra danmark Foto: Arnt Mollan

Aldri filmet tidligere
Vår danske kollega Adam Schmedes hadde tatt turen opp til Trondheim blant annet for å vedlikeholde sitt nettverk, og bidro med innblikk i sin unike produksjon om grønlandshvalen. Ikke bare hadde teamet fått bilder av et magisk dyr som verden aldri før har sett maken til, men vi fikk også se hvilke sjanser fotografene etter hvert tok i møtet med de mange enorme hvalene i ei lita råk i isen. Det kreves en utrolig administrativ utholdenhet for å stå en slik produksjon helt ut. Blant annet ble det gjort et enormt arbeid på musikksiden. Men resultatet har blitt historisk bra og har gitt et innblikk i disse dyrenes biologi som også er meget interessant rent vitenskapelig.

Alle er fullverdige medlemmer
Den vellykkede medlemssamlingen ble avsluttet med foreningens årsmøte, som vil få sitt eget referat. Planen er å gjenta det årlige treffet med et møte i Drammen om ett år, og i tillegg forsøke å få til noen mindre og mer spontane samlinger der det måtte dukke opp anledninger. Da håper vi at også de øvrige medlemmene får mulighet til å delta. Årsmøtet vedtok forøvrig å avslutte ordningen med assosiert medlemsskap, og redusere årskontingenten til 500 kroner. Som forøvrig, for 2014, kan betales inn til konto nr. 1503.14.80164

Tor B.

2014_middag_02_DSC00615
Fra middagen Foto Arnt Mollan
2014_middag_01_DSC00610
Fra Middagen Foto Arnt Mollan

 

2014_salen_DSC00590
Torgeir lande Foto Arnt Mollan