Naturfotofestival i Norge

logoPRESSEMELDING
22.10.2013
Endelig naturfotofestival i Norge
Med internasjonale toppnavn som Tim Flach, Vincent Munier og ikke minst Pål
Hermansen, satser Norsk NaturfotoFestival høyt i sitt første arrangement.
21. mars neste år går startskuddet for Norges nye storsatsing innenfor naturfotografiet.
Norsk NaturfotoFestival i Ski utenfor Oslo blir en tre dagers fest for alle som er glad i
fotografi generelt og naturfoto spesielt.
Naturfoto i full bredde
– Vi ønsker å vise naturfotografiet i all sin bredde. Målet er å inspirere og bevege både
unge og gamle, såvel profesjonelle som amatører, sier initiativtaker og daglig leder av
festivalen, Magnus Reneflot. Han er selv en kjent og entusiastisk naturfotograf som har
inspirert mange gjennom sine utstillinger, foredrag og workshops.
– For oss er det viktig å bringe naturfotografiet ut til folk flest, ikke minst de unge. Det er
derfor vi satser på et eget program for barn, ungdom og familier under festivalen,
fortsetter han.
– En langsiktig målsetting er å skape et enda større engasjement for å ta vare på den
flotte naturen vår. Naturfotografiet som kunstform trenger også et løft som vi ønsker å
bidra til, sier Mangus Reneflot.
Internasjonale toppnavn
Programmet på festivalen består av foredrag, bildevisninger, utstillinger, workshops og
fotomesse. I tillegg vil flere lokale bedrifter i Ski ha egne aktiviteter knyttet til
fotofestivalen.
Blant foredragsholderne finner vi flere internasjonalt kjente navn: Britiske Tim Flach er
kjent for sine spektakulære dyreportretter, som han lyssetter omtrent som han skulle
hatt et menneske i studioet. Et annet internasjonalt toppnavn er franske Vincent Munier
som fotograferer for blant andre National Geographic og BBC Wildlife Magazine.
Skis egen Pål Hermansen vil opptre på hjemmebane under festivalen. Han er en av
Norges mest meriterte fotografer. Senest i oktober vant han klassen «Urban wildlife» i
konkurransen «BBC Wildlife Photographer of the Year».
Totalt 17 foredrag over tre dager vil favne naturfotografiet i hele sin bredde, fra det
naturskjønne, via det abstrakte, til det mer reportasjepregete.
Aktiviteter for hele familien
For barn og familier finner vi blant annet et astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard
og Anne Mette Sannes, og historien om «Spette Nils», der fotografen Hans Jørgen
Hovelstad har fulgt en hakkespett inn i Eventyrskogen.
Norsk NatufotoFestival arrangeres av selskapet Norsk NaturfotoFestival AS. Bak
selskapet står de to viktigste foreningene for naturfotografer i Norge, BioFoto og Norske
Naturfotografer. BioFoto har rundt 1000 naturfotoentusiaster i sin medlemsmasse,
mens Norske Naturfotografer favner 60 profesjonelle innen faget.
Ski Kommune er en viktig bidragsyter for festivalen, og ordfører Anne Kristine
Linnestad har selv engasjert seg sterkt for å legge forholdene best mulig til rette.
– Ski Kommune har et sterkt engasjement for natur og miljø, og det var derfor lett for
oss å si ja til å bidra når ideen ble presentert. Vi gleder oss til å være vertskommune for
et så viktig og positivt arrangement som Norsk NaturfotoFestival, sier hun.
Fakta om Norsk NaturfotoFestival
Ansvarlig selskap: Norsk NaturfotoFestival AS, som eies av Biofoto og Norske
Naturfotografer, NN med en halvpart hver.
Styreleder: Kjell Sigurd Strandenæs.
Daglig leder: Magnus Reneflot
Dato for festivalen: 21. til 23. mars 2014.
Sted: Ski kommune.
Påmeldingssystem: deltaker.no
Foredragene vil foregå i Rådhusteatret og i Salen i Ski
Utstillinger i Thon Hotell Ski, Voksenopplæringen Ski, utendørs, Waldemarhøy og
Rådhusgalleriet.
Messeområde: Ski skole.
Logo til fri bruk er vedlagt.
Pressekontakt Magnus Reneflot vil være behjelpelig med å skaffe bilder av
foredragsholdere og eksempelbilder på arbeidene deres.
For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:
Styreleder Kjell Sigurd Strandenæs, tlf: 907 33 189
kjell@nnff.no
Daglig leder og pressekontakt Magnus Reneflot, tlf: 996 23 814
magnus@nnff.no