Hva er status for norsk natur?

Klippeblåvinge ved Halden-lokaliteten, 11.5.2016. Stillbilde tatt fra videoopptak i HD.
Klippeblåvinge ved Halden-lokaliteten, 11.5.2016. Stillbilde tatt fra videoopptak i HD.
Klippeblåvinge ved Halden-lokaliteten, 11.5.2016. Stillbilde tatt fra videoopptak i HD.

Ny serie fra Arne og Torgeir

Hva er status for norsk natur? Hva med framtida for skogen, fjellet, sjøen og Svalbard? I fire programmer vil åtte kunnskapsrike naturelskere, biologer og naturvernere målbære naturinteressene, verdiene og truslene.

Serien vil inneholde friluftsliv, naturglede og naturengasjement fra mennesker som har ulike preferanser for norsk natur. To av dem velger seg skogen, to trives best på fjellet, to må se havet og sjøen mens de siste to er opptatt av Arktis og dyrelivet der. De åtte utvalgte personene har et smittende engasjement som vil gi opplevelse og innlevelse – og forhåpentligvis ny kunnskap til seerne. Serien skal vises på NRK og vil være ferdig til sending i mars 2017.

Bildene: Øverst klippeblåvingen, en av de sjeldneste norske sommerfuglene. Nederst: skogvernaktivisten Trude Myhre (WWF) ved en flott bestand av rødlistearten svovelkjuke på ei eik i Vestfold.

2016_DSC7113_2