Fagdag for naturfilmere 8 febr 2017

Konsulentene møter Naturfilmforeningen

Viken Filmsenter inviterer naturfilmere til fagdag i Clarion Hotell Tollboden i Drammen den 8. februar 2017

Foreløbig program:

14:00 – 14:20 Naturfilmens plass hos filmsentrene, Ånund Austenå

14:20 – 14:35 Naturfilmforeningen presenterer seg, Jan Erik Tangen

14:35 – 15:25 Naturfilm og ”virkelig film” – om utfordringer, posisjon og status, Arne Nævra

15:30 – 16:00 Pause

16:00 – 16:30 Bakom naturfilmen. (Torgeir/Arne)

16:30 – 17:20 Internasjonal finansiering v/ Adam Schmedes

17:20 – 17:40 Plattformer og distribusjon v/ Per Magne Jensen

17:40 – 18:15 Konsulentenes tanker:

Kalle Løchen (Viken Filmsenter)

(NFI)

(Vestnorsk filmsenter)

18:15 – 18:30 Pause

18:30 – 19:00 James Ewen

19:00 – 19:45 Terje Dale, NRK Natur. Hvorfor naturfilm er viktig for NRK

20:00 –  Felles middag

Med vennlig hilsen

Marius Hagen
Fagkonsulent
Viken Filmsenter AS
Pb. 2400
3003 Drammen