Bli medlem

Norsk Naturfilmforening konto 15031480164

BLI MEDLEM

For opptak som medlem vil styret legge vekt på følgende erfaring/ kvalifikasjoner hos søker:

1. For å bli medlem må søker være aktiv med produksjon av naturfilm.
2. To arbeidsprøver (DVD-utgivelser, presentasjoner, installasjoner, forestillinger osv) der søker demonstrerer profesjonelle, faglige kvalifikasjoner.
3. Opptak av nye medlemmer blir avgjort ved første styremøte, og innen 2 mnd.

Kontingenten for hovedmedlemskap er kr. 750,- pr år.